Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Sơ đồ tư duy MIND MAP

Sau khi tìm hiểu hàng ngàn học sinh giỏi, tôi phát hiện ra một kỹ năng chung mà họ sử dụng trong học tập. Đó là việc họ luôn ghi chú theo nhiều cách phù hợp với từng cá nhân. Nhiều học sinh nói với tôi rằng những ghi chú này nắm giữ bí quyết thành công của họ. Khi tôi hỏi tại sao, họ nói rằng ghi chú giúp họ sắp xếp kiến thức theo một cách riêng dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Ghi chú cũng giúp họ giảm thời gian ôn bài vì trong đó chỉ chứa đựng những thông tin quan trọng họ cần phải nhớ.
Nói một cách khác, có ba lý do chính tại sao bạn phải ghi chú:
  1. Ghi chú giúp bạn tiết tiệm thời gian
  2. Ghi chú giúp bạn tăng khả năng nhớ bài
  3. Ghi chú giúp bạn hiểu bài tốt hơn
PHƯƠNG PHÁP GHI CHÚ KIỂU TRUYỀN THỐNG CÓ PHẢI LÀ TỐT NHẤT?
 
Blogger Templates